Стаття в газеті “Свобода” (Америка) № 211 від 10 вересня 1932 року. (надається мовою оригіналу) . Газету можна переглянути в Інтернеті за адресою http://www.svoboda-news.com/arxiv/pdf/1932/Svoboda-1932-211.pdf Відозва До Земляків з Тенетиськ, пов. Рава Руська, західна Україна. Дорогі браття і сестри ! Через Вп. п. Йосифа і Паню Віру Давиденків пересилаємо отсе прохання : Читальня «Просвіти» в Тенетиськах, пов. Рава Руська, в Східній Галичині, ще ніколи не витягала своєї руки по милостиню. Тяжкими трудами і працею здобули ми площу, на якій збудували ми дім читальні «Просвіти», – твердиню нашого національного життя, кузню в якій куємо кращу долю для українського народу і виховуємо борців за найвищі ідеали нації. Аж тут горе! Всі можливі засоби вичерпалися, і не стало нас на викінчення й покриття дому «Просвіти». Ми станули в половині дороги , а обставини зложилися для нас так несприятливо, що без по сторонньої помочі не можемо закінчити зачатого діла. В таких то незавидних обставинах і в такій наглій і пекучій потребі, ми рішилися до Вас браття і сестри, витягнути свою руку по милостиню. Дорогі браття і сестри! Зрозумійте наше тяжке положення, нашу велику потребу й дайте хоч би найдрібнішу жертву на покінчення дому «Просвіти» Дайте доказ, дорогі браття і сестри що Ви дорожите народньою працею і народніми надбаннями. Поможіть Вашими жертвами докінчити скарбницю нашого духовного життя, яка тут в нинішних часах є одиноким чинником нашої культури й провідником у змаганнях нашого народу. В надії, що Ви дорогі браття і сестри зрозумієте високу ціль нашого діла, просимо всіх, до кого дійде наша просьба, жертвувати хочби кілька центів на цю ціль. При збірках на нашу ціль, просимо ласкаво точно списати всіх жертводавців, їх жертви, імена й назвища, докладні їх адреси в Америці і їх адреси зі старого краю. Імена запишемо в “Памятній книзі” нашого товариства й оголосимо в краєвій пресі. Крім того, кожного року. в дні “Свята Просвіти” . будуть відчитані імена й назвиська всіх жертводавців з виказанням їх жертв і місцями їх за мешкання і то як в Америці так і в старім краю. Шлемо щирий братерський привіт з рідного краю. Жертви можна слати до краю через Обєднання, або прямо до читальні. Тенетиська, 16 серпня 1932 . За Виділ читальні “Просвіти” в Тенетиська : Олекса Сень, голова ; Гринь Головко, скарбник. Повернувшись тепер з краю і надсилаючи це прохання читальні “Просвіта” в Тенетиськах до “Свободи” і до інших наших часописів в Америці, ми як очевидці, зі свого боку додаємо трохи інформацій про той тяжкий стан, який тепер панує в краю, а зокрема в Тенетиська. Скрізь безробіття, нема де гроша заробити. Збіже продається за пів-дурно. Худоба дешева, а пасовисько дороге. В краю наступила велика кріза, а ратунку нізвідки. Читальня не має даху і цієї осені дощі зовсім розвалять її. Ми дали в Тенетиська два концерти, але ті 100 зол., що за них дістала читальня – є краплею в морі. Дорогих тікетів там не можна було робити. В скорому часі ми дамо концерт на цю справу тут, в Америці, а тим часом треба негайно приступити до пожертв на читальню. Дайте, хто що може, і всі вкупі разом допоможемо цій важливій справі. Інші інформації про край Ви перечитаєте в “Свободі”. Дня 1 вересня, ми розпочали збірку пожертв на читальню в Тенетиська серед наших краянів в Ню Йорку і Віра Барчаківна, що походить з Потоків, як уповажнена на цю збірку, буде скарбником, доки не закінчиться збірка. Гроші з наших можливих концертів будуть прилучені до купи і разом вислані до читальні Просвіти в Тенетиська, про що буде оголошено в “Свободі” . Всі пожертви просимо надсилати на адресу : Mrs. Mary Sally, Для В. Барчанівної. 2083 Creston Ave., Bronx, N.Y. Віра Барчаківна, Йосиф Давиденко.