„Cerkiew p.w. Św. Dymitra. Pierwsza wzmianka o cerkwi prawosławnej w Teniatyskach pochodzi z roku 1578. Od 1596 roku do końca II wojny światowej była świątynią grekokatolicką. Opuszczona po 1947 r. stała się ruiną…” – Marian Adam Stawecki