Zanim przyszedł czas na "Zimną wojnę" (2017-2019), w ruinach cerkwi św. Paraskewii w Kniaziach i na przycerkiewnym cmentarzu od 2011 r. toczone były inne "bitwy". Do podjętej przez Stowarzyszenie na Rzecz Społeczno-Kulturalnego Rozwoju Gminy Lubycza Królewska "Razem dla Lubyczy" inicjatywy ratowania resztek ruin świątyni włączyły się instytucje samorządowe z burmistrzem Lubyczy Królewskiej na czele, żołnierze Placówki Straży Granicznej w Lubyczy Królewskiej oraz organizacje pozarządowe, spośród których przede wszystkim należy wymienić: Fundację im. Iwana Huka w Tczewie oraz Stowarzyszenie na Rzecz Dziedzictwa Kulturowego i Zrównoważonego Rozwoju "Mała Ojczyzna" z siedzibą w Nowodworcach. Wydana została książka "Lubycza w dawnych opracowaniach historycznych" (2013) i zrealizowano projekt "Śladami wołoskich przodków" w konkursie "Bezcenne. Wolontariackie inicjatywy na rzecz dziedzictwa i przyrody", zorganizowanym przez lubelskie Towarzystwo dla Natury i Człowieka ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (2014). Przedsięwzięcie również aktywnie, również finansowo, wspierali dawni mieszkańcy Lubyczy-Kniazie. Na fotografii akcja wyrównywania terenu wewnątrz świątyni w 2016 r.