Fundacja im. Iwana Huka serdecznie dziękuje panu Włodzimierzowi Zadko za wsparcie finansowe statutowej działalności fundacji.