Fundacja im. Iwana Huka serdecznie dziękuje pani Oksanie Kostur za dawne zdjęcia z Teniatysk.

Zdjęcia dostępne są w wersji ukraińskiej strony