/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska18941.jpg 1934 r. /wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska1934.jpg 1894 r. Legenda głosi, że na obszarze dawnego województwa bełskiego, w miejscu, gdzie występowało dużo lasów, zakładano sidła na zwierzynę. Sidła te nosiły inną nazwą – tenety. Prawdopodobnie od tego słowa, w roku 1422, utworzono nazwę wsi – Teniatyska. Legendę tę przekazał mi stuletni mieszkaniec tej miejscowości – Mychajło Obdyrko, absolwent Gimnazjum w Rawie Ruskiej, człowiek żywo interesujący się historią. Pierwszą potwierdzoną archiwalną wzmiankę na temat Teniatysk, o tym, że istniały już w roku 1422, uzyskałem z „Lustracji bełskiego województwa za 1765r” odnalezionej w Archiwum Miasta Lwowa, w fondzie pt. „Bełski gromadzki sąd”, fond nr 1, op. nr 2 , od. zb. nr24, dok. nr 1470 (rękopis w języku polskim). Jest w niej mowa o tym, że książę bełski we wspomnianym wcześniej 1470 roku przekazał Jakubowi i Miczkowi Wołocham młyn dla wsi Teniatysk. Jest to najlepszy dowód na to, że miejscowość była już zamieszkała przez większą ilość ludności.” cdn…