I jak co roku, nie zapomnieliśmy skąd pochodzą nasi przodkowie.

16 lipca 2016 roku ziemia teniatyska doczekała się swoich potomków. Na świete miejsce przywędrowali z modlitwą Ci, którym ono nigdy nie będzie obojętnym. Wierni przyjechali z różnych stron: ze wschodu, zachodu, północy i południa Europy. Mszę celebrowało trzech księży: ksiądz dziekan Piotr Pawliszcze, ksiądz proboszcz Jan Tarapacki i ksiądz Bogdan Sytczyk. Po mszy świętej odsłużona została panachyda za wszystkich nieżyjących rodem z Teniatysk spoczywających w różnych stronach świata.

Zdjęcia dostępne w wersji ukraińskiej aktualności.