Światło z Teniatysk, jakie aktualnie znajduje się w cerkwi w Hrebennym - zdjęcie dostępne na stronie ukraińskiej