Miejsce pod Świątynię zostało przygotowane i uprzątnięte, a resztki ruin Cerkwi zabezpieczone. Postępuje zakup materiałów do budowy.