Serdecznie dziękuję p. Haładaj za wpłatę na konto Fundacji.
Pieniądze zostaną przeznaczone na cele statutowe.