Slawa Isusu Chrystu!
Zwertajus do Was Szanowni Państwo
p.Hałyno, p.Mahdalyno, p.Ihore, p.Jaroslawe
z wyjawom welykoji wdjacznosty za pamjat, za knyzky jaki my otrymaly „Czerwony Książe”(2 prymirnyky) – peredala p.Mahdalyna – duże proszu peredaty naszu wdjacznist, ta za paczku, jakoju my duże wtiszylyc – boz ce sami potribni, praktyczni reczi w praci jaku wykonujemo. Szcze raz welyke Spasy Boże!
Djakujemo za pobażannia swjatoczni i takoż peresylajemo szczyri Rizdwjani ta Noworoczni pozdorowlennia! Wsioho dobroho – w imeni sester i meszkanciw – wdjaczna pry Chrysti Isusi s.Kateryna Kaczmar.