Fundacja im. Iwana Huka serdecznie dziękuje wszystkim darczyńcom z Polski, Ukrainy i Kanady za wsparcie finansowe budowy Małej Cerkwi. Środki zostaną spożytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem.