Fundacja im. Iwana Huka dziękuje Państwu Irenie i Eugeniuszowi Putkom za wsparcie finansowe. Pieniądze zostaną spożytkowane zgodnie z celami statutowymi.