13 lipca 2013 roku o godzinie 11-tej, po celebracji Mszy Świętej, w obecności: przedstawicieli duchowieństwa i  władz samorządowych, wykonawców  i dziennikarzy oraz innych przybyłych gości zostanie podpisany i wmurowany Akt Erekcyjny pod budowę Małej Cerkwi.