Fundacja serdecznie dziękuje p. Włodzimierzowi Zadko i p. Włodzimierzowi Proć za pomoc finansową. Dotacje będą spożytkowane na cele statutowe.