http://www.nasze-slowo.pl/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0-%D1%83-%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D1%85/

 W książce "Seło nad Sołokijeju" Iwan Huk napisał: «списую нині мій спогад, щоб онукові моєму не здалося, що земля його діда це Атлянтида».
  Dla tych słów, dla Jego świętej pamięci, z inicjatywy Fundacji Jego imienia,  jak również dla upamiętnienia świętego miejsca przodków, w miejscowości Teniatyska, na miejscu zrujnowanej Cerkwi greckokatolickiej pod wezwaniem Świętego Męczennika Dymitra 13 lipca 2013 roku podpisany i wmurowany został Akt Erekcyjny pod budowę Małej Cerkwi.
   Świątynia powstaje według projektu architektonicznego pana Jerzego Lewosiuka we współpracy z wójtem Gminy Lubycza Królewska, Księdzem Proboszczem Parafii Greckokatolickiej w Hrebennem oraz Księdzem Proboszczem Parafii Rzymskokatolickiej w Lubyczy Królewskiej.
   W tym szczególnym dniu Uroczystą Boską Liturgię św. Jana Chryzostoma służyli: Ksiądz Proboszcz Parafii Greckokatolickiej w Hrebennem Jan Tarapacki wraz z Księdzem Proboszczem Parafii Greckokatolickiej w Lidzbarku Warmińskim Bogdanem Sytczykiem.
   Gośćmi uroczystości byli Ksiądz Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Lubyczy Królewskiej Robert Mokrzyński, Wójt Gminy pan Tomasz Leszczyński, Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji i Ochrony Środowiska pan Stanisław Gwozda, architekt pan Jerzy Lewosiuk, wykonawcy: pan Jarosław Sydor, pan Bohdan Bożyk, Prezes Fundacji im.Iwana Huka dr Halina Huk-Kolega, Przewodnicząca Rady Fundacji Magdalena Huk i członkowie Fundacji prof. Ihor Huk i Jarosław Huk, potomkowie mieszkańców Teniatysk przybyli z odległych terenów Polski i Ukrainy, jak również okoliczni mieszkańcy.
   W homilii Ksiądz Tarapacki przywołał postać Świętego Męczennika Dymytra wskazując na jego wielką miłość do Boga. Za nauczanie wiary Chrystusowej poniósł on męczęńską śmierć. Kontynuując myśl przewodnią Ksiądz podziękował za inicjatywę budowy Małej Cerkwi, która pozwoli zachować pamięć Świętego Miejsca.
   Po Liturgii nastąpiło podpisanie Aktu Erekcyjnego. Następnie głos zabrał członek Fundacji, syn św. p. Iwana Huka - Jarosław, który jeszcze raz przypomniał skąd wzięła się inicjatywa powyższego przedsięwzięcia i podziękował wszystkim za przybycie.
   Po podpisaniu Aktu, poświęcono kamień węgielny pod budowę, a następnie Akt wmurowano.
   Po części oficjalnej, która dostarczyła wielu wzruszeń, odbył się wspólny obiad, gdzie potomkowie dawnych mieszkańców Teniatysk mieli okazję do wspomnień o swoich bliskich.
   Jesienią planowane jest poświęcenie już gotowej Świątyni.