1. Cmentarz w Teniatyskach, podobnie jak co roku wiosną i jesienią, został uporządkowany.

2. Trwają przygotowania miejsca pod Świątynię, jak również miejsca, gdzie złożone zostaną pozostałości z ruin Cerkwi. Część z tych materiałów zostanie wykorzystana do budowy nowej Świątyni, reszta należycie zabezpieczona.

3. Dokumenty niezbędne do rozpoczęcia budowy są już w posiadaniu Fundacji, razem z zezwoleniem władz i zezwoleniem konserwatora zabytków. Powołano inspektora budowy, na wiosnę wylana zostanie płyta pod Świątynię i rozpocznie się budowa.