Historia Cerkwi

Pierwsza wzmianka o cerkwi w Teniatyskach sięga roku 1578. Cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem Świętego Męczennika Dymitra wzniesiona została w roku 1754. Świątynia była drewniana, jednokopułowa, o konstrukcji zrębowej, orientowana, trójdzielna.

Mniejsze prezbiterium od strony nawy, zamknięte prostokątnie z boczną zakrystią. Nawa przykryta była ośmiopołaciową kopułą podwyższoną, wspartą na tamburze na pendytywach; nasada kopuły na zewnątrz wygięta nad gzyms na kształt dzwonu, dachy kryte blachą. Wokół świątyni znajdowało się wydatne zadaszenie.

Wewnątrz mieścił się chór wsparty na czterech słupach. Charakterystyczne były fragmenty polichromii późnobarokowej z drugiej połowy XVIII wieku.

W XIX w. dobudowano drewnianą dzwonnicę konstrukcji słupowej, dwukondygnacyjną o ozdobnych mieczach, ścianach i daszkach krytych gontem; po II wojnie światowej przeniesioną do miejscowości Kniazie. Z kolei ikonostas z przełomu XVII i XVIII wieku znajduje się obecnie w skansenie w Lublinie w cerkwi z Tarnoszyna.

Procedury poprzedzające budowę Świątyni

Fundacja uzyskała zgodę wójta gminy Lubycza Królewska na postawienie Świątyni. Wystąpiliśmy z wnioskiem o zabudowę.

Cerkiew kiedyś

/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/cerkiew_kiedys_1.jpg /wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/cerkiew_kiedys_2.jpg /wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/cerkiew_kiedys_3.jpg /wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/cerkiew_kiedys_4.jpg /wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/cerkiew_kiedys_5.jpg /wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/cerkiew_kiedys_6.jpg /wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/cerkiew_kiedys_7.jpg /wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/cerkiew_kiedys_8.jpg /wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/cerkiew_kiedys_9.jpg

Cerkiew w kolejnych latach...

 

Bieżące wiadomości o cmentarzu i budowie Świątyni

1. Cmentarz w Teniatyskach, podobnie jak co roku wiosną i jesienią, został uporządkowany.

2. Trwają przygotowania miejsca pod Świątynię, jak również miejsca, gdzie złożone zostaną pozostałości z ruin Cerkwi. Część z tych materiałów zostanie wykorzystana do budowy nowej Świątyni, reszta należycie zabezpieczona.

3. Dokumenty niezbędne do rozpoczęcia budowy są już w posiadaniu Fundacji, razem z zezwoleniem władz i zezwoleniem konserwatora zabytków. Powołano inspektora budowy, na wiosnę wylana zostanie płyta pod Świątynię i rozpocznie się budowa.

Sprawozdanie z budowy

Procedury poprzedzające budowę Świątyni
Dokumenty budowy Świątyni
Bieżące wiadomości o cmentarzu i budowie Świątyni
- został wybrany wykonawca Małej Cerkwi
- został podpisana umowa na prace
- uzgodniono termin wykonania z elementów drewnianych do złożenia 15 sierpień 2013r
- uzgodniono termin wylania płyty pod posadowienie Cerwi do końca maja 2013r
- wybrano ekipę do posadowienia
- planowana realizacja posadowienia do 15 pażdziernika 2013r
- zakończenie wszystkich prac 30 pażdziernik 2013 r.

Księgi cerkiewne z Teniatysk

Zakończony został przekład księgi cerkiewnej z Teniatysk w latach 1828 - 1841, 1875 - 1903.

Zainteresowanych proszę o kontakt.

Ikonostas z Teniatysk

Ikonostas datowany na 2 połowę XVIII w., pochodzi z Teniatysk z kręgu malarzy z tzw. szkoły żółkiewskiej. W programie ikonograficznym zwraca uwagę rzadko spotykany cykl pięćdziesiątnicy, a także carskie wrota z motywem Drzewa Jessego.
ikona01


Іконостас, який поставлено в середині храму походить з неіснуючої вже церкви в Тенетисках і датується зламом сімнадцятого та вісімнадцятого століття.
Ikonostas to ściana z ikonami, która w cerkwi oddziela sanktuarium od nawy. Różnie jest interpretowane znaczenie tej przegrody. Nazwa pochodzi od greckich słów eikón (obraz) oraz stásis (pozycja, umiejscowienie). Paweł Florenski pisze w swoim eseju o ikonostasie(3) o dwoistości wszystkiego, co zostało stworzone: rzeczy widzialnych i niewidzialnych. Ikonostas jest granicą miedzy nimi. Sanktuarium to symbol nieba, w którym przebywa Bóg, w nawie przebywają wierni.