Teniatyska

/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska18941.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska1934.jpg

Legenda głosi, że na obszarze dawnego województwa bełskiego, w miejscu, gdzie występowało dużo lasów, zakładano sidła na zwierzynę. Sidła te nosiły inną nazwą – tenety. Prawdopodobnie od tego słowa, w roku 1422, utworzono nazwę wsi – Teniatyska. Legendę tę przekazał mi stuletni mieszkaniec tej miejscowości – Mychajło Obdyrko, absolwent Gimnazjum w Rawie Ruskiej, człowiek żywo interesujący się historią. Pierwszą potwierdzoną archiwalną wzmiankę na temat Teniatysk, o tym, że istniały już w roku 1422, uzyskałem z „Lustracji bełskiego województwa za 1765r” odnalezionej w Archiwum Miasta Lwowa, w fondzie pt. „Bełski gromadzki sąd”, fond nr 1, op. nr 2 , od. zb. nr24, dok. nr 1470 (rękopis w języku polskim). Jest w niej mowa o tym, że książę bełski we wspomnianym wcześniej 1470 roku przekazał Jakubowi i Miczkowi Wołocham młyn dla wsi Teniatysk. Jest to najlepszy dowód na to, że miejscowość była już zamieszkała przez większą ilość ludności.” cdn…

HISTORIA

WIEK XV Nazwa Teniatyska po raz pierwszy wzmiankowana jest w dokumentach historycznych w 1422 r., kiedy młyn Teniatyszcze i kniastwo lubyckie zostały nadane Jakubowi i Milczkowi będących Wołochami. A jako wieś wołoska (ruska?) występuje w dokumentach w 1472 r. [Janeczek, 150]. Źródła pisane podają m.in takie formy brzmieniowe tej nazwy: w 1531 r. – Teniatyszcza, w 1587 r. – Teniatyska, 1679 r. – Tenetyszcze, 1744 r. – Tenetyska, 1859 r. – Tyniatysko, 1893 r. – Tyniatyska, Teniatyska [Koper, 91].

WIEK XIX Według schematyzmu greckokatolickiej eparchii przemyskiej z 1879 r. do parafii tego wyznania w Teniatyskach, wymienianych jako Тенетиска/Tyniatyska, należało 472 wiernych, a w należących do niej Potokach 81 wiernych. Parafia należała do dekanatu w Poteliczu. Metryki parafialne prowadzone były od 1760 r.

WIEK XX Według schematyzmu greckokatolickiej eparchii przemyskiej z 1928 r. parafia teniatyska należąca do dekanatu w Rawie Ruskiej liczyła 1300 osób. Oprócz nich we wsi zamieszkiwało 35 osób wyznania rzymskokatolickiego i 20 Żydów. We wsi działała czytelnia „Proswity”, Bractwo Panienek Najświętszej Marii Panny. W trzyklasowej szkole utrakwistycznej uczyło się 150 uczniów. Proboszczem był w tym czasie ks. Teodozy Hrynyk, patronat wakował; diakiem był Andrij Hylius, który nie ukończył szkoły diakowskiej. W dniu 3 marca 1946 r. w ramach terrorystycznej akcji deportacyjnej prowadzonej przez Wojsko Polskie na stację załadowczą w Lubyczy Królewskiej żołnierze polscy przywieźli pierwszych złapanych mieszkańców Teniatysk. Prawdopodobnie niektórzy z nich znaleźli się w transporcie, który ze 125 rodzinami odjechał do Rawy Ruskiej w dniu 5 marca 1946 r. [Pisuliński, 432-433]. W dniu 15 lub 16 marca 1946 r. wieś podpaliła i zrabowała grupa polskich cywili z Bełżca i okolic, w wyniku czego spłonęła prawie połowa zabudowań [Pisuliński, 433; Huk,106]. W trakcie akcji pod kryptonimem „Wisła” w dniach 21-25 czerwca 1947 r. Wojsko Polskie deportowało z Teniatysk na Ziemie Zachodnie 139 Ukraińców, pozostawiając we wsi 109 osób [Misiło, 423], jednak 27 czerwca większość z nich podzieliła los tych pierwszych [Huk, 130].

CERKIEW

Pierwsza wzmianka o cerkwi teniatyskiej posiada metrykę z 1578 r. Świątynia drewniana pod wezwaniem św. Męczennika Dymitra, które pozostałości widoczne są niżej, została zbudowana w 1754 r. W latach 70. XX w. jej patronem był Wołodymyr Czechowicz.

/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_003.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_036.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_037.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_038.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_039.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_041.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_042.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_043.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_044.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_045.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_046.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_047.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_050.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_051.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_052.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_053.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_054.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_055.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_056.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_057.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_058.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_059.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_060.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_061.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_062.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_063.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_064.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_065.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_066.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_067.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_068.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_069.jpg

CMENTARZ przycerkiewny

Założony najpóźniej w połowie XVIII w., okalał ze wszystkich stron cerkiew, czynny do końca XIX w., o powierzchni ok. 0,4 ha. Zachowało się ponad 10 krzyży kamiennych roboty bruśnieńskiej, być może XVIII-wiecznych, niektóre mogą spoczywać w ziemi; oprócz inskrypcji Ту спочиває Олена Гук 1853 pozostałe inskrypcje w większości nieczytelne. Wyróżniają się pozostałości przewróconego nagrobka figuralnego na mogile Karoliny z Lubańskich Woronieckiej (zm. 07.06.1838 r.). Obok wejścia do cerkwi na terenie cmentarza stała dzwonnica drewniana z 1754 r. Po przeniesieniu w 1988 r. znajduje się na cmentarzu w Lubyczy Kniaziach (przedwojenna Lubycza Kameralna).

/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_002.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_003.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_004.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_005.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_006.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_007.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_008.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_009.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_010.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_011.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_012.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_013.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_014.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_015.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_016.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_017.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_018.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_019.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_020.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_021.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_022.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_023.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_024.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_025.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_026.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_027.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_028.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_029.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_030.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_031.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_032.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_033.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_034.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_040.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_048.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_049.jpg

KRZYŻ Jaworskich

/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_369.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_370.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_371.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_372.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_373.jpg

KRZYŻE przydrożne

/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_344.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_345.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_346.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_347.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_348.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_352.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_353.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_354.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_355.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_378.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_379.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_380.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_381.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_382.jpg

ZABUDOWA

/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_349.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_350.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_351.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_356.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_358.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_359.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_360.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_361.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_374.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_375.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_376.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_377.jpg

MOST

Współczesny most na rzece Sołokii wskazuje miejsce, gdzie latem 1947 r., pod starym mostem, rozegrał się dramat żołnierzy z kompanii Ukraińskiej Powstańczej Armii pod dowództwem Mychajły Szymańskiego, ps. „Szum”. Na prawym brzegu rzeki pod mostem wcześniej istniała kryjówka, drogę do której żołnierzom polskim wskazał chłopiec o nazwisku Mykoła Grech. W celu wywabienia czterech powstańców żołnierze wysłali ku jej włazowi torturowanego wcześniej Mychajłę Rawłyka, jednak ten zamiast zachęcać powstańców do poddania się poprosił ich, by go zastrzelili. Zginęli wszyscy. Ciała żołnierzy UPA przewiezione zostały następnie do Żurawiec, dalsze losy nieznane. Zwłoki M. Rawłyka został przewiezione z Żurawiec i pochowane na cmentarzu w Teniatyskach.

/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_362.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_363.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_364.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_365.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_366.jpg

Przysiółek POTOKI

Potoki leżą 1 kilometr na północ od Teniatysk. Wg Schematyzmu z 1878 r. należało do nich 81 grekokatolików. Przysiółek istnieje do dziś.

/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/potoki_01.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/potoki_02.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/potoki_03.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/potoki_04.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/potoki_05.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/potoki_06.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/potoki_07.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/potoki_08.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/potoki_09.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/potoki_10.jpg

KAPLICZKA

Murowana kapliczka ku czci Matki Boskiej na przysiółku Potoki po lewej drogi Lubycza Królewska – Hrebenne. Wzniesiona na pamiątkę objawienia NMP nieopodal cudownego źródełka. Zniszczona przez ludność wyznania rzymskokatolickiego po 1947 r., dotychczas pozbawiona opieki konserwatorskiej i ludzkiej.

/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_01.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_02.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_03.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_04.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_05.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_06.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_07.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_08.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_09.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_10.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_11.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_12.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_13.jpg

CMENTARZ

Część I
Ulokowany ok. 50 metrów na południe od starego cmentarza przycerkiewnego. Założony w połowie XIX w. Najstarszy zachowany nagrobek pochodzi z 1872 r. [Kawałko, 127] Czynny do 1947 r., po zniszczeniu parafii greckokatolickiej wykorzystywany jako miejsce nielicznych pochówków.
Ze względu na wielką powierzchnię zajmowaną przez cmentarz greckokatolicki w Teniatyskach jego stan dokumentowany jest przez trzy galerie fotografii. Pierwsza przedstawia nagrobki i krzyże w dolnej części cmentarza, począwszy do bramy naprzeciw wzniesienia cerkiewnego po początek najwyższego miejsca cmentarza po jego prawej stronie.

/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_071.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_072.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_073.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_074.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_075.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_076.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_077.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_078.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_079.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_080.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_081.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_082.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_083.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_084.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_085.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_086.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_087.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_088.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_089.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_090.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_091.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_092.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_093.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_094.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_095.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_096.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_097.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_098.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_099.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_100.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_101.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_102.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_103.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_104.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_105.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_106.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_107.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_108.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_109.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_110.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_111.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_112.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_113.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_114.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_115.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_116.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_117.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_118.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_119.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_120.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_121.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_122.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_123.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_124.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_125.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_126.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_127.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_128.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_129.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_130.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_131.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_132.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_133.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_134.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_136.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_137.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_138.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_139.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_140.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_141.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_142.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_143.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_144.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_145.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_146.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_147.jpg

CMENTARZ Część II

Galeria przedstawia nagrobki i krzyże w najwyższej części cmentarza i w jego części środkowej.

/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_149.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_150.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_151.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_152.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_153.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_154.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_155.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_156.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_157.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_158.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_159.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_160.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_161.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_162.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_163.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_164.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_165.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_166.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_167.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_168.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_169.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_170.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_171.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_172.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_173.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_174.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_175.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_176.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_177.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_178.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_179.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_180.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_181.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_182.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_183.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_184.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_185.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_186.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_187.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_188.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_189.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_190.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_191.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_192.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_193.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_194.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_195.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_196.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_197.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_198.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_199.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_200.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_201.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_202.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_203.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_204.jpg

CMENTARZ Część III

Galeria przedstawia nagrobki i krzyże w drugiej połowie cmentarza, za wzniesieniem.

/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_205.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_206.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_207.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_208.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_209.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_210.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_211.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_212.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_213.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_214.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_215.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_216.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_217.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_218.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_219.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_220.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_221.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_222.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_223.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_224.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_225.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_226.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_227.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_228.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_229.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_230.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_231.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_232.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_233.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_234.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_235.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_236.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_237.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_238.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_239.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_240.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_241.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_242.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_243.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_244.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_245.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_246.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_247.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_248.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_249.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_250.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_251.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_252.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_253.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_254.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_255.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_256.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_257.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_258.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_259.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_260.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_261.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_262.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_263.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_264.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_265.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_266.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_267.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_268.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_269.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_270.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_271.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_272.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_273.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_274.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_275.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_276.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_277.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_278.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_279.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_280.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_281.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_282.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_283.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_284.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_285.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_286.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_287.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_288.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_289.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_290.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_291.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_292.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_293.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_294.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_295.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_296.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_297.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_298.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_299.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_300.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_301.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_302.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_303.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_304.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_305.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_306.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_307.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_308.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_309.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_310.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_311.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_312.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_313.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_314.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_315.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_316.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_317.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_318.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_319.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_320.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_321.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_322.jpg
/wyswietlanie/pliki_w_tresci/pliki/teniatyska/thumbs_tenetyska_323.jpg

O Teniatyskach opowiada Wiesław Różaniecki - rok 1998

Na wzgórzach, pod strażą starych drzew i omszałych krzyży, stoją wiejskie cerkwie. Krępe pod czapą kopulastych dachów, strzeliste dzwonnicami, od stuleci wpisane w krajobraz Beskidu, Bieszczadów i Zamojszczyzny. Co kilka lat, czasami częściej, ubywa jedna, dwie… W ubiegłym roku zawaliły się pozostawione bez opieki trzy cenne budowle: drewniana cerkiew z 1754 roku w Teniatyskach, prezbiterium cerkwi w Siedliskach (XVIII w.) w Zamojskiem i XVI-wieczna dzwonnica w Lesznie-Poździaczu niedaleko Przemyśla. W Teniatyskach nie ma kościoła. Na mszę w niedzielę chodzi się do Lubyczy, jakieś dwa kilometry albo na skróty rozjeżdżoną, błotnistą drogą. Miejscowi grekokatolicy najbliższą cerkiew mają w Hrebennem, tuż przy granicy, siedem kilometrów od Teniatysk. Wieś była przed wojną kilka razy większa. Ukraińska. Porozrzucane po okolicznych polach kapliczki przypominają, że kiedyś stały tam domy. Kilka minut trwa wspinaczka na leśne wzgórze. Dookoła połamane krzyże i zapadnięte groby, resztki cmentarza. Ścieżki są prawie niewidoczne, więc bez przewodnika nie sposób trafić do ruin starej cerkwi. Chłopiec ze wsi opowiada, że jeszcze w zeszłym roku jedna ściana stała, ale jesienią przeszła trąba powietrzna i cerkiew ostatecznie runęła. Wczołguje się pod deski, żeby pokazać malowidło z Matką Boską. Raz w roku na Wszystkich Świętych do Teniatysk przyjeżdża pop i na wzgórzu cerkiewnym odprawia nabożeństwo. Starsi mieszkańcy pamiętają, że po wojnie przychodzili tu modlić się jedni i drudzy, grekokatolicy i rzymscy. Zanim cerkiew się zawaliła, od dawna była rozbierana po kawałku – mówi Wiesław Różaniecki, mieszkaniec Teniatysk. – Teraz byśmy na to nie pozwolili, ale trzydzieści, czterdzieści lat temu władze same zachęcały do rozbiórek. Wieś po wojnie była bardzo zniszczona, nie było materiałów, więc ludzie zabierali blachę i drewno na budowę. Kiedyś przyjechała grupa uczniów – porozbijali grobowce i krzyże na cmentarzu. To była głupota i świętokradztwo, nie wiem, czy tacy Boga się nie bali, nie wierzyli? Kiedy zdarto blachę, dach zaczął przeciekać. Pan Różaniecki z dzieciństwa zapamiętał, że wewnątrz był piękny, drewniany chór i mnóstwo obrazów. Najpierw runął dach, potem zawaliły się przegniłe ściany. Trąba powietrzna dokonała reszty. - Po wojnie cerkwie uznano za mienie opuszczone, czyli niczyje. Było to oczywiste zafałszowanie, bo przecież dawni mieszkańcy nie opuścili swoich domostw i kościołów dobrowolnie, tylko zostali przemocą wysiedleni – wyjaśnia Jerzy Tur, wojewódzki konserwator zabytków w Rzeszowie w latach 1956 – 1968. Wysiedlenie ludności ukraińsko-ruskiej, bojkowskiej i łemkowskiej w 1947 roku podczas tak zwanej Akcji Wisła przypieczętowało los zabytków. - Rozbiórek dokonywali żołnierze dowodzeni przez radzieckich oficerów. Kradli kielichy, szaty liturgiczne, sam byłem świadkiem, jak dowódca kłócił się z żołnierzem o zrabowany obrus – mówi osoba pragnąca, nawet po tylu latach, zachować anonimowość. – Polska ludność, miejscowa i osiedleńcy, nękana przez bandy ukraińskich nacjonalistów, nastawiona była do cerkwi niechętnie i traktowała je jako ruskie zabytki. Nie patyczkowali się z nimi banderowcy, ukraińscy partyzanci, którzy palili wsie do gołej ziemi według zasady: skoro musimy odejść, wy też nic nie dostaniecie. Ocalałe budowle przechodziły na własność państwa. Jeśli nie zostały rozebrane, tworzono w nich magazyny na zboże albo nawozy sztuczne. - Cerkwie były niszczone według dobrze przygotowanego planu, najpierw obiekty najcenniejsze – uważa Jerzy Tur. – Robiono to oficjalnie: przyjeżdżały traktory gąsienicowe, tak zwane stalińce i burzyły cerkiew, albo – jeśli społeczność wsi była bardziej zintegrowana i religijna – potajemnie namawiano do rozbiórek, przekupywano.

O miejscowości – wspomina Michał Proć

Teniatyska to dawniej była duża wieś, 280 numerów, dwie szkoły podstawowe, cerkiew. Wiadomo, siedziba gminy – wspomina Michał Proć, rocznik dwudziesty, jeden z nielicznych, żyjących mieszkańców tej wsi

Przy krajowej “siedemnastce”, pomiędzy Lubyczą Królewską a Hrebennem ustawiony jest kierunkowskaz informujący, że stąd do Teniatysk jest ledwie 2 kilometry. Wieś rozpościera się na prawo od tej dojazdowej drogi i ciągnie się równolegle do dawnego “Królewskiego traktu”. Przed wojną, w Teniatyskach żyło ponad tysiąc osób – wspomina 82-letni Michał Proć. W większości byli to ludzie biedni, a że, jak to się mówi, w biedocie rodzą się dzieci, to i we wsi przybywało ludzi. Byli też i bogacze, jak mający 50 morgów, 3 pary koni, 12 krów i buhaja, Daniel Olewicz. Pomocny jednak on był. Na przednówku każdy u niego znalazł wsparcie, które w żniwa sierpem odpłacił na jego polu. Żyło się po Bożemu i na swój sposób radośnie.
Tę wieś spokojną, pracowitą i radosną, boleśnie doświadczył los w okresie II wojny światowej. Po kampanii wrześniowej, Teniatyska znalazły się w radzieckiej strefie okupacyjnej, blisko granicy z Niemcami. Już w październiku 1939 roku sprowadzone tutaj jednostki Armii Czerwonej, złożone w większości z Gruzinów, zaczęły budować umocnienia i zapory graniczne. Wtedy powstały fortyfikacje, stanowiące jedynie przeszkodę dla ewentualnego ataku. Prawdziwe obiekty obronne wchodzące w skład tzw. “Linii Mołotowa” zaczęto pospiesznie wznosić w czerwcu 1940 roku.
- Do pracy przy umocnieniach Ruskie zagonili wszystkich dorosłych – mówi Proć.- Mój tato swoimi końmi i furmanką dowoził bale na wzmacnianie rowów przeciwczołgowych. Przy ich kopaniu pracowałem ja i moja siostra. Wszyscy ze wsi. Na polach dębowskich (okolice Dębów) i teniatyńskich oraz dalej w okolicy Mostów Małych, pojawiły się szczelne ogrodzenia ze ściśle pilnowanymi bramami, gdzie pracowali Rosjanie z batalionów robotniczych. Tam wznoszono betonowe bunkry. To były olbrzymie budowle i mimo pośpiechu, w czerwcu 1941 roku tylko przy bunkrach, na polach dębowskich, zdjęto ogrodzenia. Pamiętam sobotę 21 czerwca 1941 roku. Po pracy zebrał nas nasz kierownik i powiedział, że jutro chociaż będzie niedziela, będziemy pracować. Do cerkwi nie pójdziemy, bo on zabrał księdzu klucze, a po pracy niedzielnej będziemy oglądali, w nagrodę, film. Ludzie trochę ponarzekali i na tym się skończyło. Trzeba było wykonywać polecenia okupanta.
Do niedzielnej pracy jednak nie doszło. O godzinie 3.00, 22 czerwca 1941 r. Niemcy rozpoczęli atak na ZSRR. Ale w Teniatyskach nikt o tym nie wiedział. - Rano, przed 6.00 wyszedłem z krowami na łąkę, by choć trochę pojadły przed moją pracą. O 6.00 z wiejskiego “kołchoźnika” nadano wiadomości, a w nich ani słowa o ataku. Po wiadomościach była tradycyjna gimnastyka poranna. Przysiad, powstań, skłon w lewo, skłon w prawo – dobiegało z głośnika. Drogą szła kolumna żołnierzy z batalionu budowlanego. Minąłem ich, kiedy usłyszałem od kilku żołnierzy NKWD okrzyki “Giermaniec idzie”. Gdy obejrzałem się, dostrzegłem idących gęsiego, wprost na batalion robotniczy, żołnierzy niemieckich. Wbiegłem do domu. Krzyknąłem: Niemcy. Ojciec puknął się w czoło i wtedy rozległy się strzały. Każdy z mieszkańców Teniatysk łapał to, co najbardziej potrzebne i uciekał. My z rodziną uciekliśmy najpierw w kierunku Rudy Żurawieckiej, a później do Jarczowa. Na Teniatyska posypał się grad pocisków. Jedne po drugim zaczęły płonąć zabudowania. To dziw, że w tym ogniu, gradzie i wybuchach pocisków zginęło tylko 12 mieszkańców Teniatysk. Reszta uciekła. Przez blisko dwa tygodnie walk, które tutaj toczono, wieś była niczym tarcza strzelecka. Budynki płonęły, a nikt ich nie gasił. Gdy wróciliśmy do Teniatysk, zobaczyliśmy rozstrzelaną wieś. Kiedyś zakazano nam o tym mówić, a teraz to kto ma mówić, skoro zostałem tylko ja i dziewięcioro potomków rodziny Prociewiczów – mówi Michał Proć. Po czerwcowej pożodze mieszkańcy odbudowali swoją wieś. Materiał brali z płotów okalających bunkry i z betoniarni zlokalizowanej niedaleko dawnych zabudowań Michalaków. Później nastały czasy okupacji niemieckiej, a po wyzwoleniu bratobójczych walk oraz przesiedleń. W czerwcu 1946 roku połowę mieszkańców wsi wywieziono w tarnopolski obwód, rejon Podwołoczyska, a resztę, rok później, w rejon województwa olsztyńskiego i gdańskiego.
Obecne Teniatyska liczące około 90 mieszkańców powstały w latach pięćdziesiątych wraz z tworzonym tutaj Państwowym Gospodarstwem Rolnym. Po dawnych zostały przydrożne figury, cmentarze zagubione w lesie i ruiny cerkwi grekokatolickiej pw. św. Dymitra.
Decyzję o budowie umocnień stałych, tzw. “Linii Mołotowa” na zachodniej granicy ZSRR podjął ludowy komisarz obrony, Siemion Timoszenko, 26 czerwca 1940 roku. Wcześniej projekt techniczny linii fortyfikacji wykonał generał – lejtnant Dymitrij Michajłowicz-Karbyszew, który wcześniej projektował tzw. “Linię Stalina”. W ciągu dwu sezonów budowlanych, w ogromnym pośpiechu i z zaangażowaniem dużych środków, wykonano ponad 2 tys. obiektów obronnych, w tym dużą ilość potężnych bunkrów. Do czasu ataku w większości nie udało ich się w pełni wyposażyć i uzbroić, niemniej w niektórych rejonach podjęto walkę obronną na fragmentach “Linii Mołotowa”. Teniatyska znalazły się w Rawsko – Ruskim Rejonie umocnień, w pasie działania 6 Armii gen. lej. J. N. Muzyczenki. Wieś znalazła się między grupą bunkrów w miarę ukończonych i uzbrojonych w rejonie Dębów i grupą bunkrów ciągnących się od Teniatysk po Mosty Małe. Umocnienienia te miały uniemożliwić atak przez Rawę Ruską dalej na Żółkiew i Lwów. Nie odegrały jednak większej roli. Niemcy obeszli je. Zresztą akurat nie znajdowały się na osi natarcia Południowej Grupy Uderzeniowej, ani na jej pomocniczym kierunku. Doszło jednak do walk w tym rejonie, a w opracowaniach historycznych znaleźć można opisy walki bunkra “Komsomolec”. O nich wspomina Michał Proć. Znaleźć też można ich opisy w niedawno wydanej we Lwowie książce pt. “Wieś nad Sołokiją”.

Biogramy ukraińskich duchownych – proboszczy Teniatysk

Daćko Konstanty Wsewołod [Дацько Константин Всеволод] (1903-1957), kapłan greckokatolicki – Ur. 23 VIII 1903 r. w Chołowicach pow. Przemyśl w rodzinie greckokatolickiego duchownego Michała i Natalii z d. Męcińska. Szkołę powszechną i gimnazjum ukończył w Przemyślu. Żonaty z Heleną z d. Myszkowska (również córką greckokatolickiego duchownego). Owdowiał w 1940 r. Ojciec pięciorga (poprawka naniesiona na podstawie informacji wnuczki księdza) dzieci. Greckokatolickie Seminarium Duchowne w Przemyślu ukończył w 1925 r.. Wyświęcony został w 1926 r. Po święceniach administrator parafii w Radocinej pow. Gor-lice (1926-1929), Czarnorzekach pow. Krosno (1929-1931) i Łowczycach pow. Rudki (1931-1935). Od 1935 r. do wysiedlenia części mieszkańców proboszcz w Teniatyskach pow. Rawa Ruska. W 1946 r. przeniósł się do pobliskiego Prusia i do maja 1947 r. był administratorem parafii Prusie i Teniatysk. Duchowny aresztowany został 23 V 1947 r. w trakcie akcji „Wisła” i więziony w areszcie PUBP w Lubaczowie, a następnie – 25 VII 1947 r. – bez wyroku sądowego osadzony w COP w Jaworznie (nr obozowy 3305). Razem z nim w obozie przetrzymywane były jego dzieci Teodora (nr obozowy 3306; skazana następnie przez WSR w Krakowie na 10 lat więzienia) i Adrian (nr obozowy 3304), zaś szesnastoletnia Zenobia została aresztowana 15 IX 1946 r. i za kontakty z podziemiem ukraińskim skazana na 15 lat więzienia (zwolniona został w 1953 r.); najmłodszą Natalię oddano do domu dziecka. 8 I 1948 r. ks. Daćko znalazł się w grupie sze-ściu duchownych wywiezionych z obozu do więzienia na Montelupich w Krakowie, zaś po dwóch tygodniach do karno-śledczego więzienia w Gru-dziądzu, gdzie bezskutecznie był nakłaniany do współpracy. Zwolniony został 8 III 1949 r. Po wyjściu na wolność ks. Daćko wyjechał na teren Dolnego Śląska, gdzie początkowo zatrzymał się w Strzelnie, a następnie pełnił posługę w obrządku łacińskim będąc kolejno wikariuszem w: Chojnowie, Kamiennej Górze, Złotoryi, Bolesławcu i Różance. Przez cały czas znajdował się pod nadzorem komunistycznych organów bezpieczeństwa i był rozpracowywany przez WUBP we Wrocławiu w ramach sprawy „Wichrzyciele”. Zmarł 25 I 1957 r. Pochowany został na cmentarzu w Różance k. Bystrzycy Kłodzkiej.

Dawni mieszkańcy Teniatysk

Archiwalny artykuł o Teniatyskach

Стаття в газеті “Свобода” (Америка) № 211 від 10 вересня 1932 року. (надається мовою оригіналу) . Газету можна переглянути в Інтернеті за адресою

http://www.svoboda-news.com/arxiv/pdf/1932/Svoboda-1932-211.pdf

Відозва

До Земляків з Тенетиськ, пов. Рава Руська, західна Україна.
Дорогі браття і сестри !
Через Вп. п. Йосифа і Паню Віру Давиденків пересилаємо отсе прохання :
Читальня «Просвіти» в Тенетиськах, пов. Рава Руська, в Східній Галичині, ще ніколи не витягала своєї руки по милостиню.
Тяжкими трудами і працею здобули ми площу, на якій збудували ми дім читальні «Просвіти», – твердиню нашого національного життя, кузню в якій куємо кращу долю для українського народу і виховуємо борців за найвищі ідеали нації.
Аж тут горе! Всі можливі засоби вичерпалися, і не стало нас на викінчення й покриття дому «Просвіти». Ми станули в половині дороги , а обставини зложилися для нас так несприятливо, що без по сторонньої помочі не можемо закінчити зачатого діла.
В таких то незавидних обставинах і в такій наглій і пекучій потребі, ми рішилися до Вас браття і сестри, витягнути свою руку по милостиню.

Дорогі браття і сестри!

Зрозумійте наше тяжке положення, нашу велику потребу й дайте хоч би найдрібнішу жертву на покінчення дому «Просвіти»
Дайте доказ, дорогі браття і сестри що Ви дорожите народньою працею і народніми надбаннями.
Поможіть Вашими жертвами докінчити скарбницю нашого духовного життя, яка тут в нинішних часах є одиноким чинником нашої культури й провідником у змаганнях нашого народу. В надії, що Ви дорогі браття і сестри зрозумієте високу ціль нашого діла, просимо всіх, до кого дійде наша просьба, жертвувати хочби кілька центів на цю ціль. При збірках на нашу ціль, просимо ласкаво точно списати всіх жертводавців, їх жертви, імена й назвища, докладні їх адреси в Америці і їх адреси зі старого краю. Імена запишемо в “Памятній книзі” нашого товариства й оголосимо в краєвій пресі.
Крім того, кожного року. в дні “Свята Просвіти” . будуть відчитані імена й назвиська всіх жертводавців з виказанням їх жертв і місцями їх за мешкання і то як в Америці так і в старім краю.
Шлемо щирий братерський привіт з рідного краю.
Жертви можна слати до краю через Обєднання, або прямо до читальні.
Тенетиська, 16 серпня 1932 .
За Виділ читальні “Просвіти” в Тенетиська :
Олекса Сень, голова ;
Гринь Головко, скарбник.
Повернувшись тепер з краю і надсилаючи це прохання читальні “Просвіта” в Тенетиськах до “Свободи” і до інших наших часописів в Америці, ми як очевидці, зі свого боку додаємо трохи інформацій про той тяжкий стан, який тепер панує в краю, а зокрема в Тенетиська. Скрізь безробіття, нема де гроша заробити. Збіже продається за пів-дурно. Худоба дешева, а пасовисько дороге. В краю наступила велика кріза, а ратунку нізвідки.
Читальня не має даху і цієї осені дощі зовсім розвалять її.
Ми дали в Тенетиська два концерти, але ті 100 зол., що за них дістала читальня – є краплею в морі. Дорогих тікетів там не можна було робити. В скорому часі ми дамо концерт на цю справу тут, в Америці, а тим часом треба негайно приступити до пожертв на читальню.
Дайте, хто що може, і всі вкупі разом допоможемо цій важливій справі. Інші інформації про край Ви перечитаєте в “Свободі”. Дня 1 вересня, ми розпочали збірку пожертв на читальню в Тенетиська серед наших краянів в Ню Йорку і Віра Барчаківна, що походить з Потоків, як уповажнена на цю збірку, буде скарбником, доки не закінчиться збірка. Гроші з наших можливих концертів будуть прилучені до купи і разом вислані до читальні Просвіти в Тенетиська, про що буде оголошено в “Свободі” .
Всі пожертви просимо надсилати на адресу :

Mrs. Mary Sally,

Для В. Барчанівної.
2083 Creston Ave., Bronx, N.Y.
Віра Барчаківна,
Йосиф Давиденко.

Odszukaj rodzinę

Tenetyska, Tyniatyska, Teniatyska


Szukam wszystkich, którzy znali Jacko Proć b.1898 Teniatyska d. 1969 (Lebork) oraz Olga

Volhu (Olha Volha), mozliwe Olga Vitek z Lęborka, Polska . Kontakt
olegwem@ukr.net

Prośba od p.Iwaniuk do wszystkich posiadających korzenie w Teniatyskach

Wołodymyr Moroz szuka rodziny swojej babci Melanii Jakimownej, 1909 rok urodzenia, Teniatyska, z domu Panius. 

Rodziny poszukuje p. Wołodymyr Moroz - list w języku narodowym

Wołodymyr Moroz szuka rodziny swojej babci Melanii Jakimownej, 1909 rok urodzenia, Teniatyska, z domu Panius.

Вітаю!
Натрапив на веб сторінку Тенетиська ком. Дуже приємно що вихідці з Тенетиськ тримають контакти. Книгу Івана Гука маю, але на жаль знайти якісь контакти родичів чи знайомих моєї бабусі, яка походила з Тенетиськ, не зміг. Вона вийшла заміж до Малих Мостів, а потім була переселена з усією сім”єю, зокрема і моїм батьком Іваном, 1942 р.н., в с. Киданці Збаразького району Тернопільської області. Називалась Меланія Якимівна, 1909 р.н. , прізвище дівоче Панюс, після одруження - Мороз. Померла 1997 р. у смт Богородчани Івано-Франківської обл., похована в Киданцях. Дідусь мій, Дмитро Михайлович Мороз, народився в Малих Мостах, 1904 р.н. , помер і похований в Киданцях у 1994 р.

Знаю, що бабуся мала родину в тернополі ( сестру, я я навіть малий колись в неї був, але мені тоді було років 6-7), також мала когось у Львові чи під Львовом ( здається, на прізвище Проць), а також ніби брата в Польщі. Після смерті бабусі контакти перервалися, які і за моєї памяті не були мціні, якщо говорити про покоління мого батька і його братів / сестер.

Чи є можливості знайти родину моєї бабусі чи , принаймі, знайти якусь інформацію про неї, її батьків.

З повагою
Володимир Мороз

Dalsze losy ludności Teniatysk w opowiadaniach

1. У Львові живе Костур Гася (Агафина) (родом з с. Тенетиська), має два сина Посувайло Роман та Ігор Григоровичі. Проживають біля Львова. Їхні > родичі проживають в Англії.

У Львові проживає Проць Ольга Іванівна (родом з с. Тенетиська), дочка Проць Івана (Теодоровича ??). Була вивезена з села у віці 1 рік. У неї був брат Проць Ярослав Іванович. На жаль помер, похований у м. Львів. У Львові проживав рідний брат мого тата Проць Микола Іванович, (на жаль помер, похований у Львові). Має дочку Проць Марію Миколаївну, Має сина та дочку. Біля Львова у с. Скнилів проживає рідна сестра моєї мами Гук Марія Григорівна (родом з с. Тенетиська). ЇЇ дочка проживає в Англії. Ми їм всім повідомимо. У Тернополі проживають також вихідці з села. В м. Одеса проживає Гук Богдан. Він Родом з Тернополя. Я постараюсь звязатись з ним. Він має більше інформації. Знаю, що в США проживає рідний брат мого тата. Про нього на жаль майже ніякої інформації. Знаю, що у Львівській обл. село Перемилки також проживають вихідці з села.

2. Посувайло (Костур) Агафина? (я її все життя називаю Цьоця Гася). Під час війни жили важко. Кожен мав сховки, (криївку), ходила в перший клас. Як приходили німців село, кури гуси самі втікали додому. Після війни їли палене зерно.Вивезли на Тернопільщину. Потім трохи жила в Глинянах Львівської обл.

Зараз мешкає у Львові. Має два сина, Роман та Ігор. Діти живуть біля Львова. Обоє приватні підприємці. п”ять онуків

Skype: posuvailoroman

Знає про: Бойки, Гук Пилип, Василь Паляниця , Самуїлики, Обдирко, Костур Олесь, Вчительку села , Слава . Чоловік Стрижак м. Пустомити, Костур Олесь мешкає в м. Долина. Знає та пам”ятає Вас. Має два сина. Я з ним розмовляв. Жив двадцять років в Канаді. Зараз повернувся в Україну. В м. Долина живе багато родин з с. Тенетиська. Олесь розказав, що сама багата людина в м. Долина – корінням з с.Тенятиська !!!

Skype: sawa_dolyna

Смалюх Мешкав с. Зимна Вода під Львовом. Помер. Є дочка

Проць Миколай Іванович. (мій вуйко). До війни та під час війни був у Франції. Воював в Маках. Нагороджений іменною медаллю. (я її не бачив, так мені розказували.) Буду у Львові, обов”язково попрошу показати, зфотографую, вишлю фото Вам. Після війни переїхав у Львів. Працював на залізниці. Помер. Дочка Марія, онук та онука контакт через Овдієно (Проць) Ярославу Skype: andry231986 Проць Іван Андрійович (мій тато). Був на фронті. Після війни приїхав у Львів. Працював у школі. Помер. Дочка – Овдієнко (Проць) Ярослава Іванівна, мешкає у Львові., чоловік Ярослав, працює в Львівській Поліграфічній Академії. Мають два сина, Андрій та Олесь.

Skype: andry231986 Син – Проць Володимир Іванович (я). Мешкаю у м. Рівне. Маю сина,
Олег. Skype: Проць Володимир .

Проць ( Гук ) Меланія Григорівна (моя мама). Була вивезена в Німетчину. Після війни приїхала у Львів. Працювала на цегельному, алмазному заводах, школі. Померла. Гук Марія Григорівна (моя цьоця). Мешкає в с. Скнилів, під Львовом. Дочка проживає в Англії з чоловіком.Один онук. Багато знає, але я у неї дуже давно був. З нею часто бачиться моя сестра, Овдієно(Проць)
Ярослава Skype: andry231986

Паляниця Василь Семенович с.. Застав”я Тернопільський район. Тернопільська обл. з онукою. Вчителька села. Ім”я Слава. На фото в українському костюмі. Проживає, проживала ?) в Пустомитах Львівська обл. Чоловік Стрижак. Ще шукаю Гук Богдана. Він родом з Тернопільської області.. Там багато з Тенятиськ. Зараз він проживає у м. Одеса. Служив офіцером в міліції на залізниці.
3.

Оленич Сафат родился в 1888 году ( возможно  этот год записан неверно!)  в селе Тенетиска , Австро-Галиция, в семье Оленич Ивана...
Кроме Сафата в семье родились еще две сестры - Екатерина и Мария (1890 и 1892 гг.)  и младший брат - Василий  Оленич(1910 года рождения).
В 1907 году оОленич Сафат  уехал  на работы в Германию, где проработал до 1914 года.
В 1914 году , когда началась Первая Мировая война, Оленич Сафат   был отправлен на войну в составе польского легиона Австрийской Армии.  
Через  несколько месяцев в  бою под городом Краков Оленич Сафат  был взят в плен  солдатами Русской армии и  отправлен  в  Царскую Россию.
В 1915 году  вместе с другими  австрийскими и немецкими военнопленными эшелоном был вывезен в Сибирь.
После распределения  он попал на станцию Убинская, где  работал на железной дороге.
В 1922 году Оленич Сафат женился,  в браке  родились четверо детей: два сына (Анатолий и Геннадий)  и две дочери (Зинаида и Галина).
В  октябре  1936 года по ложному доносу  за связь с Западом он  был арестован отделом ОГПУ и через  2,5 месяца  Оленич Сафат был приговорен к расстрелу . В январе 1937 года приговор привели в исполнение...
В 1959 году Оленич Сафат был реабилитрован, оправдан за недоказанностью вины.
В Книге Памяти жертв политических репрессий   -  "ЗАБВЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖАТ" -  есть и фамилия моего деда  -   ОЛЕНИЧ САФАТА...

Из ответа из ФСБ мы также узнали, что:
До 1919 года   Оленич Сафат  поддерживал  переписку с родственниками  из Польши, которые жили в Тенетиска : отец, брат отца  - Стефан, сестра матери.
После смерти отца переписка в 1919 году с родственниками прервалась.
В том же 1919 году прекратилась переписка с сестрами -  Марией и Екатериной, так как они переехали  жить в Америку, в НьюЙорк.
  
С   2000 года мы  искали село с таким странным названием "Тенетиска", и...нашли его!!!
Думаем, что душа  Оленич Сафата  теперь обрела покой!..  
Когда мы узнали, что на сайте   www. iwanhuk.com   есть страница про Тенетиска  , то решили сразу же написать туда и рассказать о судьбе еще одного уроженца Тенетисок - ОЛЕНИЧ  САФАТЕ...
И только один Бог знает, как бы сложилась его судьба, если бы  в 1914 году  Оленич Сафат  не попал в плен в Россию... 
Но Он оставил свой след на земле:  у  двух его  сыновей родилось еще 3 мальчика и девочка.


 С уважением                                                  Галина и Сергей Маусымбаевы, Казахстан

Ciekawe linki

Wyciąg z księg cerkiewnych - lata 1842 - 1903