Фонд імені Івана Гука висловлює Велику подяку Паляниці Ярославу з м.
Скалат, за допомогу у зборі матеріалів про село Тенетиська.